home

Pedagogische ondersteuning

  • De samenwerking tussen onze scholen kristaliseert zich het meest helder in de pedagogische ondersteuning die we vanuit de centrale diensten leveren. Het gaat over : leerplanintroductie, organisatie van professionele leergroepen, nascholingen,… 
  • We staan schouder aan schouder met de pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen zodat we voeling blijven houden met de pedagogische noden die onze scholen hebben.  Wij halen daar de rode draad uit tevoorschijn en stemmen het aanbod van de scholengemeenschap hierop af.  Zo organiseren we acties rond ZiLL (leerplan Zin in Leren/Zin in Leven), rond executieve functies, rond Frans in de overgang naar het secundair onderwijs,…

Voor dit schooljaar voorzien we:

Enkel in te schrijven via directies

Traject om de Executieve Functies te ondersteunen en te versterken: 4 acties!

1. Professionele leergemeenschappen

Doelgroep: kernteam EF
• Leerkrachten krijgen input van Catherine Malfait (lager) en Joke Grimmonprez (kleuter).
• Leerkrachten delen kennis over activiteiten die bedoeld zijn om EF te ondersteunen en versterken zo hun onderwijspraktijk.
• Leerkrachten delen materialen.
• Leerkrachten kunnen acties rond EF opzetten.

 

Kleuterschool
(locatie afhankelijk van het aantal deelnemers)

Lagere school
(locatie afhankelijk van het aantal deelnemers)

Donderdag 28 september 2023
9.00 uur - 12.00 uur 
 Dinsdag 26 september 2023
13.00 uur – 16.00 uur
Dinsdag 30 januari 2024
9.00 uur – 12.00 uur
Donderdag 8 februari 2024
9.00 uur – 12.00 uur

 

2.,Aanmaken van spelkoffers EF voor elke school

Doelgroep: leerkrachten kleuterschool en lagere school
• Elke school kiest zelf een aantal spelen.
• We werken begeleidingsfiches uit o.l.v. Catherine Malfait en Joke Grimmonprez.
• We delen de fiches met elkaar.

 

Kleuterschool
(locatie afhankelijk van het aantal deelnemers)

Lagere school
(locatie afhankelijk van het aantal deelnemers)

vrijdag 27 oktober 2023
9.00 uur – 12.00 uur
Vrijdag 6 oktober 2023
9.00 uur – 12.00 uur
Donderdag 14 december 2023
9.00 uur – 12.00 uur
Dinsdag 12 december 2023
9.00 uur – 12.00 uur
Dinsdag 19 maart 2024
13.00 uur – 16.00 uur
Donderdag 7 maart 2024
9.00 uur – 12.00 uur

 3. Ouders informeren over het EF project op school

Doelgroep: kernteam en klasleerkrachten
• Catherine Malfait en Joke Grimmonprez informeren leerkrachten over hoe ze ouders moeten coachen in het versterken van EF bij hun kinderen.
• Demo coaching op de werkvloer. De EF coach is aanwezig op een school. Het kernteam van elke school komt kijken en neemt de tips mee voor hun eigen school.
• Professionele leergemeenschap: evaluatie en terugkoppeling, leren van elkaar.

 

Kleuterschool
(locatie afhankelijk van het aantal deelnemers)

Lagere school
(locatie afhankelijk van het aantal deelnemers)

Donderdag 16 november 2023
9.00 uur – 12.00 uur
Nog te bepalen Nog te bepalen
Dinsdag 19 maart 2024
9.00 uur – 12.00 uur
Vrijdag 22 maart 2024
9.00 uur – 12.00 uur

 

 4. Professionele leergroepen EF en VELOO

Doelgroep: leerkrachten BuO, scholen met Veloo- werking
• Koppeling EF en Veloo
• Ontdekken van materialen/ boeken
• Plannen en organiseren
• Werkgeheugen tips

 

                                                    Kleuterschool en lagere school                                                 
locatie: den Aftrap

 

Dinsdag 3 oktober 2023
13.00 uur – 16.00 uur

 

Leergroep kwaliteitsvol onderwijs
• Prioriteit voor komende 3/4 jaar: feedback en evalueren
     o Jaar 1: feedback (binnen breed evalueren)
     o Jaar 2: breed evalueren (binnen PGO)
     o Jaar 3: rapporteren (binnen breed evalueren)
     o Eventueel jaar 4: rapporteren en communiceren
Data 2023-2024
Ons Heem

Donderdag 5 oktober 2023 – 13u-16u
Dinsdag 5 december – 9 u-12u
Dinsdag 6 februari – 9u-12u
Maandag 22 april – 13u-16u
Donderdag 23 mei – 9u-12u

Uitwisseltafels zorgco’s
Gerda

Dinsdag 17 oktober - 13u-16u
Maandag 18 december - 13u-16u
Dinsdag 7 mei – 13u-16u

Regiowerking AN
Woensdag 27 september
Woensdag 8 november
Woensdag 6 maart

Regiowerking leermeesters LO
Donderdag 26 of vrijdag 27 oktober (dag van de LO leerkracht)
Maandag 11 december
Dinsdag 5 maart

Regiowerking ICT/mediaco’s
Maandag 11 september – 9u-12u