home

Personeelsbeleid

  • Gelukkige en bekwame leerkrachten op onze scholen : dat is het ultieme doel. Dat doel bereiken we niet vanzelf. Personeelsbeleid bespreken, afstemmen, verbeteren,… maakt een groot deel uit van het denk- en uitvoerend werk van onze ganse scholengemeenschap.
  • Een aparte werkgroep buigt zich over verschillende kwesties die leerkrachten in hun job kunnen belemmeren : welbevinden, bekwaamheid, terugkeerbeleid, evaluatiebeleid,… Deze werkgroep formuleert adviezen naar directies en schoolbesturen en andere betrokkenen met als doel o.a. de uitstroom van leerkrachten uit de job af te remmen en leerkrachten met volle goesting en in het besef van hun eigenaarschap aan het werk te houden.

Klik hier voor nuttige documenten rond personeelsbegeleiding