home

Samenwerking

 

 • Een van de grootste krachten van de SG is de samenwerking tussen de scholen. Deze samenwerking resulteert soms in afsprakennota’s zodat het samenwerken harmonieus verloopt. Maar vooral uit het zich in het delen van goede praktijkvoorbeelden, samen de schouders onder projecten zetten, samen de scholengemeenschap tot een hecht blok maken. Een hecht blok dat volgens het vlootmodel werkt : elk schip mag zichzelf zijn, maar we varen samen in dezelfde richting. Ieder schip kan mee de koers bepalen, maar we blijven samen één vloot vormen.
 • Onze scholen werken (naast wat hiervoor werd opgesomd) al samen op gebied van :
  • Het voeren van promotie
  • Bestuurlijke taken
  • Zittenblijven, anderstalige nieuwkomers, verdeling van lestijden,
  • Visie op onderwijs
  •  …